مهرنگ سولار انرژی خورشیدی مهرنگ

متصل به شبکه سراسری برق ( on grid )

  در این روش برق تولید شده از پنلهای خورشیدی مستقیما به اینورتر وارد شده (…

روش off grid مستقل از شبکه سراسری برق

  در این روش برق تولید شده از پنلهای خورشیدی با استفاده از کنترل شارژها در…

کاربردها و چگونگی بکارگیری سیستم های فتوولتاییک

  سیستم‌های فتوولتائیک جهت مصارف عمومی و کشاورزی، بصورت نیروگاههای مستقل از شبکه سراسری یا سیستمهای…

موارد استفاده از انرژی خورشید و باد

  تامین برق دکلهای مخابراتی و بیسیمها و آنتنهای اینترنت در مناطق دور از برق مانند…

Call Now Buttonتماس