مهرنگ سولار انرژی خورشیدی مهرنگ

اینورتر جدا از شبکه سینوسی کامل

اینورتر ۲۰۰۰ وات  img_20161105_112146  قابلیتهای این اینورتر

اینورتر ۳۰۰۰ وات  img_20161105_112146  قابلیتهای این اینورتر

اینورتر ۵۰۰۰ وات  img_20161105_112146  قابلیتهای این اینورتر

Call Now Buttonتماس